SOCIETĂȚI OFFSHORE, OPTMIZAREA FISCALĂ

Nu este niciun secret că în ziua de astăzi e relativ ușor să relochezi companiile offshore dintr-o țară într-alta și să profiți de faptul că unele țări au început să creeze „avantaje competitive” pentru companiile rezidente. De fapt, se pare că unele state pun accentul pe semnarea de acorduri internaționale de evitare a dublei impozitări, în timp ce altele folosesc optimizarea fiscală pentru a reduce impozitele la minimum.

Termenul „offshore” descrie o societate înregistrată în alt stat decât cel în care se află conducerea și angajații. Adeseori conceptul de „offshore” este confundat cu cel de „paradis fiscal”. De ce nu este același lucru? Fiindcă paradis fiscal poate fi și statul în care se desfășoară activitatea, iar într-un stat offshore impozitele pot fi mai mari atunci când există alte avantaje (cum ar fi o mai bună protecție a bunurilor comparativ cu țara de origine).

Din punctul de vedere al strategiei manageriale, impozitele trebuie privite ca un factor oarecare. De îndată ce privim astfel fiscalitatea, vom găsi foarte mult loc pentru planificare și optimizare.

Optimizarea fiscală este perfect legală și legitimă și, desigur, cu totul altceva decât evaziunea fiscală și sustragerea de la plata impozitelor, care intră sub incidența legii.

Vă interesează opțiunile de planificare fiscală? O echipă de specialiști e gata să vă răspundă

Optimizarea fiscală legală nu se bazează pe faptul că anumite state „nu comunică” între ele sau că nu fac schimb de informații privind contribuabilii străini și depozitele din băncile care trebuie să păstreze secretul bancar. Această situație este tipică pentru cazurile de evaziune fiscală, care în majoritatea statelor este considerată infracțiune și pe care noi cu siguranță nu v-o recomandăm.

Planificarea fiscală eficientă presupune căutarea soluției prin care să puteți beneficia legitim de avantajele oferite de diferite state. De aceea vă recomandăm să nu realizați planificarea fiscală offshore pe cont propriu dacă nu dețineți cunoștințe solide de drept internațional și nu stăpâniți legile statului respectiv.

Înființarea unei societăți offshore poate prezenta următoarele avantaje:

Protejarea proprietății și a datelor, protejarea identității titularului

De exemplu: titularul unei societăți este o firmă din Cipru, ale cărei date sunt publice − dar informațiile privind titularul firmei din Cipru rămânând confidențiale.

Reducerea birocrației

Alegerea unor state unde declarațiile către autorități sunt minimale.

Optimizare fiscală

De exemplu, transferul în țări unde societățile sunt scutite de impozite pe venit sau pe profit.

Redistribuirea riscurilor economice

Anonimizarea titularului, partajarea proprietății.

Extindere pe piața globală

Acesta este adesea cazul companiilor care își extind activtatea pe piața americană.

Avem certificat MLR

Money Laundering Regulations

Operăm cu asigurări de răspundere civilă profesională

10.000.000 GBP

>